Exposities

DE PONTHUZEN


Toankamer ’t Ponthús bevindt zich in 2 pandjes die gebouwd zijn als dienstwoningen voor de Rederij, die jaren lang de roemruchte (trein)pontverbinding onderhield tussen Stavoren en Enkhuizen. Hoewel ze al lang niet meer bewoond werden door stokers, machinisten of andere veerbootmedewerkers werden deze woningen nog altijd de Ponthuzen genoemd, hetgeen ook de naam van het museum verklaart.

 

 

STOOMDIENST / PONTGAT

De expositie over deze unieke Veerverbinding, neemt u mee naar 1886 toen de veerdienst Stavoren – Enkhuizen geopend werd voor personen en goederen vervoer. Om de bestaande veerdienst te ontlasten werd in 1897 besloten om het goederenvervoer met wagons op ponten te laten plaatsvinden.

 

 

De stoompont lag aan in het Pontgat, waar de wagons werden ontscheept om van daar uit hun reis voort te zetten, en andersom natuurlijk. De vele foto’s in deze expositie vertellen u het hele verhaal.

 

 

 

 

STAVERSE JOL

Staverse Jollen zijn van oorsprong houten vissersscheepjes voor de Zuiderzee.

Ze zijn vanaf 1860 door scheepsbouwer Roosjen in Stavoren ontwikkeld voor de plaatselijke aal visserij.

Van deze scheepjes hebben er in het begin van de vorige eeuw honderden rondgevaren. Nu is er nog maar een tiental over. In ’t Ponthus wordt het verhaal verteld over dit karakteristieke en stoere vaartuig.

 

 

VLIEGTUIG CRASH IJSSELMEER EN WADDENZEE

Indrukwekkend is de expositie over de vliegtuig crash in het IJsselmeer en de vliegtuig crash in de Waddenzee. Twee verschillende verhalen die zich afspeelden in de 2e Wereld oorlog. U kunt niet alleen de verhalen lezen in het museum, maar ook ziet u onderdelen van de vliegtuigen die zijn opgevist door Staverse vissers.

 

 

HET PEILSCHAALHUISJE

Op de oude haven staat nog steeds het oude peilschaalhuisje, vroeger mooi op de ruimte, tegenwoordig ingesloten door hoge gekleurde Hanzehuizen. In ’t Ponthus ziet u het originele meetmechanisme die vroeger gebruikt werd voor de meting van de waterstanden.