Exposities en nieuwe aanwinsten

 

MAQUETTE VAN STAVEREN ROND 1700

Na ruim 14 jaar in Galerie / Kunsthandel “de Staverse Jol” te hebben gestaan, is de maquette van Staveren rond 1700 nu verhuisd naar museum ’t Ponthus.
De maquette is bedacht en gebouwd in 1951 door dhr. M.Strikwerda en is in 2003/04 hersteld en herbouwd door dhr. L. Koert.
De maquette is eigendom van studiegroep Oud Staveren.
Als museum zijn we super trots dat we dit pronkstuk ten toon mogen stellen.

 

 

 

 

BOEIER

We hebben een prachtige Boeier in ontvangst mogen nemen van dhr. Albert Schurer uit Sneek.

Zijn vader had deze boeier gekregen van dhr T. vd Schuit, die kapitein was op de veerdienst tussen Stavoren en Enkhuizen. Beide families waren zeer goed bevriend met elkaar.
De Boeier is in 1970 gemaakt door dhr T. vd Schuit, in t Ponthus waar de fam vd Schuit toentertijd woonden.
Wij vinden het geweldig dat de Boeier weer terug is op de plaats waar hij ooit gemaakt werd, en vanaf dit nieuwe seizoen voor iedereen te bewonderen is in museum t Ponthus.

 

 

 

BOEIER

We hebben een zeer gedetailleerde Boeier in ontvangst mogen nemen van dhr. H. Albertsma uit Goingarijp. Deze boeier kwam door vererving in zijn bezit. De Boeier is in miniatuur gebouwd rond 1955/1960 door dhr. T. vd Schuit. Dhr. T. vd Schuit was kapitein op de veerdienst tussen Stavoren en Enkhuizen en woonden in dit Ponthus, waar hij deze toentertijd heeft gebouwd. De Boeier kwam rond 1975 in het bezit van dhr. F. Albertsma (de vader van) in ruil voor een olieverfschilderij, zo wil het verhaal. Nu mag ’t Ponthus de Boeier aan iedereen laten zien op de plaats waar hij ooit ontstaan is.

 

 

 

 

STOOMDIENST / PONTGAT

In 1886 werd de veerdienst Stavoren – Enkhuizen geopend voor personen en goederen vervoer. Door de onderlinge concurrentie tussen de verschillende spoorwegmaatschappijen, kwam het goederenvervoer moeilijk op gang. Nadat er in 1890 een spoorwegovereenkomst kwam, werd de situatie beter. Om de bestaande veerdienst te ontlasten werd in 1897 besloten om het goederenvervoer met wagons op ponten te laten plaatsvinden.

 

Het Pontgat in de Spoorhaven van Stavoren was tussen 1899 en 1936 het vertrekpunt van deze speciale stoomponten naar Enkhuizen. Op de stoompont werden alleen goederenwagons vervoerd. Er was plaats voor 14 wagons, 7 aan bakboordzijde en 7 aan stuurboordzijde. De locomotief bleef aan de wal omdat die te zwaar was. In de loop der jaren zijn zo tienduizenden wagons vervoerd.

 

 

De stoompont lag aan in het Pontgat, waar de wagons werden ontscheept om van daar uit hun reis voort te zetten, en andersom natuurlijk. In de loop der jaren zijn er zo tienduizenden wagons vervoerd. Door de aanleg van de afsluitdijk kwam er al snel een einde aan deze manier van goederenvervoer en werd de stoompontdienst in 1936 opgeheven.

 

De resten van de oprit naar deze veerboot zijn in 2015 gerestaureerd en vormen nu een blijvend monument in de Staverse spoorhaven (zie bezienswaardigheden).

In ’t Ponthus is een Expositie ingericht over deze voor Nederland unieke veerverbinding.

 

 

 

 

 

 

STAVERSE JOL

Staverse Jollen zijn van oorsprong houten vissersscheepjes voor de Zuiderzee.

Ze zijn vanaf 1860 door scheepsbouwer Roosjen in Stavoren ontwikkeld voor de plaatselijke aal visserij.

Van deze scheepjes hebben er in het begin van de vorige eeuw honderden rondgevaren. Nu is er nog maar een tiental over. In ’t Ponthus wordt het verhaal verteld over dit karakteristieke en stoere vaartuig.

 

SCHEEPSMODELLEN

Voormalig visserman en mastenmaker Jan van Dijk bouwt al jaren lang scheepsmodellen.

Een aantal van deze scheepsmodellen (die met de grootse precisie zijn gebouwd) worden deze zomer in ’t Ponthus geëxposeerd.