Het Pontgat in de Spoorhaven

In 1886 werd de veerdienst Stavoren – Enkhuizen geopend voor personen vervoer. Door de onderlinge concurrentie tussen de verschillende spoorwegmaatschappijen, kwam het goederenvervoer moeilijk op gang. Nadat er in 1890 een spoorwegovereenkomst kwam, werd de situatie beter. Om de bestaande veerdienst te ontlasten werd in 1897 besloten om het goederenvervoer met wagons op ponten te laten plaatsvinden.

Het Pontgat in de Spoorhaven van Stavoren was tussen 1899 en 1936 het vertrekpunt van deze speciale stoomponten naar Enkhuizen. Op de stoompont werden alleen goederenwagons vervoerd. Er was plaats voor 14 wagons, 7 aan bakboordzijde en 7 aan stuurboordzijde. De locomotief bleef aan de wal omdat die te zwaar was.

 

 

De stoompont lag aan in het Pontgat, waar de wagons werden ontscheept om van daar uit hun reis voort te zetten, en andersom natuurlijk. In de loop der jaren zijn er zo tienduizenden wagons vervoerd.

 

 

Door de aanleg van de afsluitdijk kwam er al snel een einde aan deze manier van goederenvervoer en werd de stoompontdienst in 1936 opgeheven. Gelukkig is het personenvervoer nog steeds volop in bedrijf. Met het comfortabele salonschip “BEP GLASIUS” vaart u over het IJsselmeer van Stavoren naar Enkhuizen (en andersom). http://www.veerboot.info/

 

 

De resten van de oprit naar deze veerboot zijn in 2015 gerestaureerd en vormen nu een blijvend monument in de Staverse spoorhaven.

In ’t Ponthus is een expositie ingericht over deze voor Nederland zo unieke verbinding. Maar ook ter plaatse kunt u de historie lezen van dit unieke bouwwerk. Een kijkje nemen is zeker de moeite waard.